วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แนะนำสมาชิก

ชื่อกลุ่ม  kingdome

1. น.ส. ญาติมา  เอื้อนจิตร  เลขที่ 15  ม.4/8
2. น.ส. ทิพปภา ฤทธาคณานนท์   เลขที่ 17  ม.4/8
3. น.ส. ปียวรา  ฤทธาคณานนท์   เลขที่ 31  ม.4/8

  โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์  ปีการศึกษา 2555

1 ความคิดเห็น:

  1. อยากเติมชื่อให้จัง "จิตวิทยา..ภาษากาย"

    ตอบลบ